TÄYDELLISET KÄYTTÖEHDOT

 1. 1. Yhteenveto

LeadCartic Ou, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa: Harjumaa, Tallinna, Põhja pst 27a, 10415, Viro (jäljempänä ”kampanjan järjestäjä”), järjestää kampanjakokonaisuuden, josta käytetään kilpailusivustojen nimiä “Voita 600€ lahjakortti ruokakauppaan”, “Voita 500€ lahjakortti huoltoasemalle” sekä ”Voita Playstation 5” (jäljempänä ”kampanjat” tai “markkinointiarpajaiset”). 

Kampanja on avoin Suomen asukkaille, jotka ovat yli 18-vuotiaita, ja se on käynnissä 01.01.2021 klo 12.00 ja 20.06.2021 klo 12.00 välisenä aikana. Sekä 20.06.2021 – 20.10.2021.

Suomen kansalaiset voivat osallistua kampanjaan markkinointiarpajaissivustojen;  Voita 500€ polttoainelahjakortti, Voita 600€ ruokakauppaan sekä Voita Playstation 5 kautta aikavälillä: 01.01.2021 klo 12.00 ja 20.06.2021 sekä markkinointiarpajaissivustojen Voita 600€ lahjakortti kodin sisutamiseen, Voita Sähköpotkulauta, Voita Ostosrahaa sekä Voita Ravintolalahjakortit kautta aikavälillä 20.06.2021 – 20.10.2021.

Kampanja on tarkoitettu kampanjan järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden / toimeksiantajien https://arvontasivusto.com/yhteistyokumppanit/ uutiskirjeiden ja markkinointiviestien tietokannan tilaajille. 

Osallistuminen on ilmaista, eikä edellytä ostamista. Edellytyksenä on kuitenkin yllä mainittujen viestien tilaaminen. 

Jokaisen, joka osallistuu kampanjaan, katsotaan hyväksyneen nämä sitovat ehdot.

 1. 2. Kampanjan voimassaoloaika

Tämä kampanja on voimassa 12.00 01.01.2021 ja 12.00 20.06.2021 välisenä aikana. Voittajat valitaan 25.06.2021 mennessä.

 1. 3. Osallistuminen 

Osallistuakseen kampanjaan osanottajan tulee:

 • Vierailla kampanjakokonaisuuden nettisivustoilla, jotka Suomen asukkaille löytyy osoitteista:
  https://kilpailut.arvontasivusto.com/ruokalahjakortti-uusi
  https://kilpailut.arvontasivusto.com/polttoaine-lahjakortti
  https://kilpailut.arvontasivusto.com/ps5
  https://arvontasivusto.com
 • Täyttää ilmoittautumislomakkeeseen osanottajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero; 
 • Vahvistaa suostumuksensa uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamiseen kampanjan järjestäjältä sekä sen yhteistyökumppaneilta rastittamalla siihen liittyvä kohta lomakkeessa; 
 • Lähettää ilmoittautumislomake. 

Suorittamalla edellä mainitut kohdat osanottaja osallistuu arvontaan. Edellä mainitut kohdat tulee suorittaa 20.06.2021 klo 12.00 mennessä. 

Kampanjan järjestäjän työntekijöillä ja heidän lähisukulaisillaan, heidän velvoittamillaan henkilöillä tai muilla tähän kampanjaan ammatillisesti liittyvillä ei ole oikeutta osallistua kampanjaan. 

 1. 4. Voittajat ja palkinnot 

Kampanjan järjestäjä arpoo yhden voittajan sekä yhden varalla olevan. Kampanjassa arvottava ja euromääräisesti mitattava palkinto voi olla käytössä samanaikaisesti eri markkinointiarpajaisissa palkintona. Kilpailun palkinto on 600€ rahapalkinto, jota voidaan hyödyntää ja ilmoittaa vastaavan arvon mukaisesti eri muodoissa (esim 600€ arvoinen lahjakortti tai 600€ arvoinen tuotepalkinto). Osallistuja voi halutessaan tiedustella kilpailun järjestäjältä kuinka monella eri kilpailun järjestäjän markkinointiarpajais-sivustolla sama palkinto on käytössä.

Kampanjan ja markkinointiarpajaisten järjestäjä ei ota vastuuta kolmansien osapuolien tarjoamien tai tuottamien hyödykkeiden laadusta tai voittajalle mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista miltään osin.

Kampanjan järjestäjän asiakaspalvelu ottaa yhteyttä jokaiseen voittajaan  sähköpostilla/puhelimella ja pyytää osallistujaa vahvistamaan palkinnon hyväksymisen. 

Voittajien tulee vahvistaa palkinnon hyväksyminen sähköpostilla/puhelimella vastaamalla kampanjan järjestäjän yhteydenottoon 10 päivän kuluessa. 

Mikäli voittaja ei hyväksy palkinnon vastaanottamista tai ei toimita pyydettyjä tietoja edellä mainitun aikarajoituksen puitteissa, voittaja menettää oikeuden palkintoihin, jotka osoitetaan varalla olevalle voittajalle. 

Kampanjan järjestäjä toimittaa palkinnon osoitteeseen, jonka voittaja on ilmoittanut osallistuessaan kampanjaan. Palkinto toimitetaan 14 kalenteripäivän kuluessa sen hyväksymisestä. 

Palkintoa ei voi siirtää toiselle, eikä sitä vaihtaa toiseen palkintoon.  

Lista voittajista on nähtävissä osoitteissa https://arvontasivusto.com/voittajat/ arvonnan jälkeen. 

 1. 5. Yksityisyyden suoja

Kampanjan järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit säilyttävät osallistujan luovuttamia henkilötietoja vain siinä määrin, kun se on oleellista kyseisen kampanjan järjestämiseen ja hallinnointiin sekä uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiviestintään osoitteesta https://arvontasivusto.com/privacy-policy/ löytyvän tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Osallistumalla kampanjaan osallistujat hyväksyvät nämä ehdot ja antavat suostumuksensa siihen, että kampanjan järjestäjä käsittelee osallistujan henkilötietoja tämän kampanjan puitteissa. 

Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa kampanjan järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden uutiskirjeiden ja markkinointiviestien vastaanottamiseen milloin tahansa lähettämällä aiheesta sähköpostia asianomaiselle yhteistyökumppanille https://arvontasivusto.com/yhteistyokumppanit/ tai käyttämällä linkkiä, joka löytyy jokaisesta uutiskirjeestä ja muusta viestinnästä. Jos suostumus on peruutettu ennen kampanjaan liittyvää arvontaa, osallistuja ei ole enää oikeutettu osallistumaan siihen. 

 1. 6. Vastuu ja kustannukset 

Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa menetyksistä, jotka johtuvat vääristä tai virheellisistä yhteystiedoista. 

Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa kampanjaan osallistuvalle aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista (mukaan lukien epäsuorat sekä välilliset menetykset), jotka ovat aiheutuneet kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. 

Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista tai siihen liittyvistä veroista, tullimaksuista tai muista kustannuksista. 

Kampanjan järjestäjä ei korvaa, jos voittaja ei voi lunastaa tai vastaanottajaa palkintoa tullin tai muiden paikallisten määräysten vuoksi tai jos palkinto on vahingoittunut, sen toimitus on myöhästynyt tai se on kadonnut postin, kuriirin tai muun kuljetuspalvelun toimesta. 

Jokaisen voittajan tulee ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisesti kaikki voiton vastaanottamiseen liittyvät verot ja maksut. 

 1. 7. Muutokset

Ennakoimattomien, kampanjan järjestäjästä riippumattomien olosuhteiden vallitessa järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa, peruuttaa tai korvata palkinnon toisella palkinnolla tai järjestelyllä, joka on arvoltaan vähintään palkinnon hintaa vastaava. Tällöin kampanjan järjestäjä ilmoittaa voittajalle peruutuksesta, kampanjan keskeytyksestä tai muutoksista käyttämällä samoja kampanjaan yhteydessä mainittuja yhteydenpitokeinoja.

Jos kampanjaa ei jostain muusta syystä voida toteuttaa suunnitellun mukaisesti (mukaan lukien mutta ei rajoittuen peukalointi, luvaton vaikuttaminen kampanjaan, petos tai muut kampanjan järjestäjästä riippumattomat syyt, jotka vaikuttavat kampanjan hallintoon, turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, oikeellisuuteen tai sen asianmukaiseen suorittamiseen), kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilön osallistuminen, pidättää kaikki palkinnot ja peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää kampanja oman harkintansa mukaan. 

Kampanjan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden tehdä näihin ehtoihin muutoksia ottaen huomioon kaikkein osallistujien oikeudet. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan osallistujille samoja yhteydenpitokeinoja käyttämällä, joita on käytetty näiden ehtojen välittämiseen. 

 1. 8. Sovellettavissa oleva lainsäädäntö ja erimielisyydet

Tähän kampanjaan sovelletaan Viron lakeja. 

Kampanjan järjestäjän päätös kaikkissa myynninedistämistä koskevissa seikoissa on lopullinen eikä aihetta koskeviin yhteydenottoihin vastata.

Kampanjaan liittyvät erimielisyydet ratkaistaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, se ratkaistaan Harjun lääninoikeudessa. 

Osallistujalla on myös oikeus tehdä valitus Viron kuluttajansuojaviranomaiselle (https://www.ttja.ee/en).   

——————-

Nämä ehdot ovat saatavilla verkkosivuilla osoitteessa https://arvontasivusto.com/kilpailun-ehdot//